Ommoord is de herrie nu al zat

Rotterdamse wijk vraagt extra maatregelen tegen nieuwe rijksweg A16

De Rotterdamse wijk Ommoord vraagt weer om maatregelen tegen de herrie van rijksweg A16. Zeker  omdat daar over een paar jaar de A13/16 nog bij komt.

Algemeen Dagblad: Gert Onnink,  Rotterdam 30 oktober 2017

De gevreesde verlenging van rijksweg A16 door de Rotterdamse Noordrand – vanaf het Terbregseplein tot aan Rotterdam Airport – moet nog beginnen, maar in Ommoord zijn ze de herrie van de rijksweg A20 nu al zat.
“Ommoord heeft er genoeg van”, vat Fons Tacq, voorzitter van bewonersorganisatie Ommoord (BOO) samen over de overlast die de drukke autoverbinding tussen Rotterdam en Gouda op dit moment veroorzaakt.

De wijk (met 25.000 inwoners) kijkt met angst en beven uit naar de komst van de A13/A16 die inmiddels A16 Rotterdam wordt genoemd.
De herrie van de A20 nadert soms in het ergste geval de 71 decibel (dB), zei Tacq vorige week tegen de leden van de gebiedscommissie Rotterdam-Prins Alexander. “Vaak blijft het hangen tussen de 60 en 70, terwijl “wij eigenlijk de 50dB als een soort toelaatbare grens zien.
Er is in Ommoord ook veel hoogbouw, de herrie blijft daar in veel gevallen tussen hangen.  “Alsof je permanent een stofzuiger hoort”, legde de bewonersvoorman uit. “Overal hoor je de snelweg.”

En dat wordt in de toekomst alleen maar erger, vrezen Tacq en de zijnen. “Er komt nóg een weg bij, de A16. Dat geluid wordt echt niet minder, zoals beloofd. Het is nu al veel te hoog.”
De bewonersvereniging besloot om het heft in eigen hand te nemen en voerde dit jaar zelf een serie van 48 metingen uit. Tussen mei en oktober is op elf plekken in de wijk gemeten met verschillende windrichtingen. De uitkomsten laten zien dat ook verder van de A20 het geluidsniveau (te) hoog is. Zo leverde een meting bij de Sinclair Lewisplaats op de achtste etage de score 71 dB op. “Het wordt met geluid en fijnstof alleen maar erger. Er zullen maatregelen nodig zijn, zoals het isoleren van woningen, maar of dat afdoende is moeten we nog zien”, aldus Fons Tacq.

“Er wordt gesteld dat de maatregelen in de pas lopen, wij denken dat er meer nodig is om niet het tweede Overschie te worden. “ Hij noemde als concrete verbeteringen de bouw van hoge geluidsschermen langs de beoogde A16. Verder zou daar een maximumsnelheid van 80 kilometer moeten gaan gelden. Ook wordt opnieuw gepleit voor ondertunneling van het stuk A16 tussen de Rotte en het Terbregseplein, een optie die door Rijkswaterstaat eerder als te duur van de hand werd gewezen. Tacq vulde nog aan dat ook de wijk Het Lage Land in de ‘gevarenzone’ begint te komen.
De gebiedscommissie en de bewoners besloten samen een brief naar de Rotterdamse raad te sturen.

Als het aan Rijkswaterstaat ligt, moet de aanleg van de nieuwe weg in het eerste kwartaal van 2019 beginnen. Die zou dan in 2024 klaar kunnen zijn.

Ommoord het Overschie van de toekomst?

Zowel Overschie als Ommoord, na de aanleg van de nieuwe aansluiting met de A 13, liggen aan twee zijden ingeklemd tussen snelwegen met op de kruising daar van een groot verkeerskooppunt: Kleinpolderplein en Terbregseplein. De situatie voor Ommoord pakt zelfs nog ongunstiger uit doordat ook de spoorlijn met de hieruit voortvloeiende geluidshinder dicht langs Ommoord loopt. Over de overlast voor Overschie is de laatste jaren veel te doen geweest en dit heeft geresulteerd in snelheidsbeperkingen voor de snelwegen langs Overschie.

Kijkend naar het wegennet bij het Kleinpolderplein en het Terbregseplein dan zien wij, een op het eerste gezicht, gelijke wegensituatie, doorgaande wegen met Fly overs .

In de praktijk is er echter een heel groot verschil, een groot deel van de wegen bij het Kleinpolderplein zijn afritten cq. afslagen en de enige doorgaande weg (A20), is in totaal maar 4 rijbanen breed die ook nog grotendeels onder het maaiveld liggen. Toch heeft de minister het noodzakelijk gevonden om hier ook nog een zone met snelheidsbeperking in te voeren.

Kijken wij nu naar de huidige situatie in Ommoord dan zien wij, langs geheel Ommoord op de A20 totaal 10 rijbanen waarop 100 km mag worden gereden terwijl op de nieuwe A16, groot 4 rijstroken welke bij Ommoord ook nog eens omhoog gaan om het Terbregseplein te kunnen passeren, ook 100 km gereden mag gaan worden. Er hoeft geen “hogere wiskunde” aan te pas te komen om te kunnen concluderen dat de geluidsbelasting bij Ommoord nu al en de toekomst zeker, onaanvaardbaar hoog is.  Blijkbaar gelden de normen voor Overschie niet voor Ommoord!

Momenteel wordt de overschrijding van de normen bij Ommoord en het Terbregseplein “gedoogd” omdat de wet Geluidhinder pas net na voltooiing van het Terbregseplein is ingevoerd. Als de nieuwe weg er dan toch moet komen….. dan voor Ommoord graag hetzelfde als voor Overschie , voor de gehele passage een zone met snelheidsbeperking of beter nog : zoveel mogelijk technische aanpassingen cq.  voorzieningen om onder de huidige gedoogde “normoverschrijding ” uit te komen. Die norm overschrijding geldt vooral voor de woonbuurten dicht tegen het Terbregseplein.

De “Saldo nul” aanpak, die ervoor zorgt dat de geluidsituatie niet slechter wordt dan nu  aanwezig,werkt niet waar er nu reeds sprake is van overschrijding. Dat heeft wel positief uitgepakt voor de delen van Ommoord wat verder van het Terbregseplein, want waar het geluid nu al wel onder de norm ligt blijft dat ook zo.

Wij zijn er van overtuigd dat de mogelijkheden er zijn nu de ” politieke ” wil nog!