Aanleg A4 verslechtert de luchtkwaliteit

De aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam, zorgt voor een ‘significante verslechtering’ van de luchtkwaliteit bij de tunnel monden. Dat blijkt uit metingen van Milieudienst DCMR In opdracht van de gemeente Schiedam. Ook de geluidsoverlast blijkt hoger dan vooraf gedacht.

Liefst 63 jaar werd erover gediscussieerd, het nog ontbrekende stukje rijksweg tussen Delft en Schiedam. Eind december 2015 opende toenmalig verkeersminister Schultz Verhaegen dan eindelijk de ‘A4DS’, zoals de weg officieel wordt genoemd. Om het effect op de luchtkwaliteit in kaaart te brengen, vroeg de gemeente Schiedam Milieudienst DCMR luchtkwaliteits-en geluidsmetingen uit te voeren bij de noordelijke tunnelmond.
Uit dat onderzoek blijkt dat er ter plaatse van de tunnelmonden sprake is van ‘een significante verslechtering’ van de luchtkwaliteit ten opzichte van metingen die zijn verricht voor de openstelling van de A4DS.

Deze verslechtering wordt echter in zijn geheel gecompenseerd door de algemene concentratiedaling die in de hele regio optreedt, is te lezen in net DCMR-rapport.  Er kan dus worden geconcludeerd dat, hoewel de nieuwe weg een negatieve invloed heeft op de luchtkwaliteit, de algemene luchtkwaliteit niet is verslechterd.

Geluidshinder

Verder blijkt dat de geluidhinder ook is toegenomen en afwijkt van de vooraf verwachte uitkomsten. “Maar omdat de vaststelling van de gehanteerde modellen niet door de gemeente, maar door Rijkswaterstaat, is gedaan, zal Schiedam hierover contact opnemen met het RIVM dat het onderliggende model beheert”, aldus het college in een brief aan de raad. Overigens past de toename nog wel bij de marges die horen bij een rustige woonwijk

De conclusies die de DCMR trekt bevestigen wél de zorg van het stadsbestuur over de mogelijke verbreding van de A4DS tussen de Ketheltunnel en Den Hoorn van twee naar drie banen. Ook Vlaardingen is sceptisch over dit voornemen van Rijkswaterstaat. De verbredingsingreep hoort bij een groter plan om files rondom Den Haag op te lossen.

.,Schiedam zal daarom periodiek metingen laten verrichten naar zowel luchtkwaliteit als geluidhinder. Verbetering van het leefomgevingskwaliteit blijkt een belangrijk aandachtspunt van het college”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Overigens heeft Schiedam haar bezwaren eerder al in een zienswijze kenbaar gemaakt. Volgens het college kan het geld dat straks in de verbreding wordt geïnvesteerd, beter worden besteed aan duurzame mobiliteitsoplossingen als openbaar vervoer en fietsverbindingen .,Het verkeer op de A20 en sluipwegen neemt met de verbreding ook alleen maar toe”, aldus het college.

Bron: Algemeen dagblad 30-07-2018