Bereken hier de geluidskwaliteit in jouw buurt!

In Ommoord is eigenlijk overal en altijd wel geluid van menselijke activiteiten te horen. Daarom noemt het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de blootstelling aan geluid ook een nationaal probleem. Wegverkeer is één van de hardnekkigste veroorzakers van lawaaioverlast. Door de hoge bevolkingsdichtheid, de voortgaande verstedelijking en de hiermee samenhangende groei van het verkeer, zal de geluidsbelasting de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Bekijk op de website van het RIVM de geluidsbelasting per postcode.

Deze geluidskaarten van het RIVM geven een goede indruk van de geluidbelasting in jouw buurt, hier kun je het proberen: geluidbelasting per postcode