Geluidhinder in de hoogbouw

Geluidhinder in de hoogbouw van Ommoord

Ommoord staat bekend om de hoog- en laagbouw en dat de bewoners er doorgaans met veel plezier wonen. In het verleden is door de aanleg van de A20 en het Terbregseplein de geluidoverlast in hoge mate toegenomen. Met de aanleg van de nieuwe A16 zal dit alleen nog meer worden. In 1979 werd wet Geluidhinder aanvaard en werden bestaande overschrijdingen van geluid tot 65 decibel toegestaan. Met als gevolg dat Ommoord nu de handicap heeft dat er zoveel meer herrie is toegestaan dan de huidige norm van 48 decibel. In de hoogbouw komt daar nog bij dat het geluid slechts wordt berekend tot de hoogte van 22 meter, tot ongeveer de 5e etage. Daarboven is er schijnbaar geen geluidshinder meer!?

Aan deze tekening is te zien dat het geluid over het geluidsscherm gaat richting de laagbouw en vervolgens richting hoogbouw.

 

Door eigen metingen is het beeld ontstaan dat de hoogbouw zoveel meer geluidshinder heeft dan tot op heden wordt aangenomen. In de flat aan de Sinclair Lewisplaats op de 8ste etage is zelfs 71 decibel gemeten, wat gelijk is aan het geluid van een stofzuiger die op 1 meter afstand staat te loeien op het balkon. Dat is dan ook de reden dat bewoners niet op het balkon kunnen zitten.

Op bijgaande afbeelding is te zien dat de hoogbouw boven de 5de etage meer geluidshinder heeft. Het rode gedeelte op de gebouwen geeft de belasting van 65 decibel en meer aan. Ook is dit effect meetbaat tot ver achter in Ommoord. Als voorbeeld op de Anatole Franceplaats 7e etage werd ook 65 decibel gemeten.

Zoals te zien op  afbeelding, en als op deze de video , ligt er een denkbeeldig vlak over Ommoord. Waarboven, maar ook daar onder, de geluidshinder duidelijk aanwezig is. Uiteraard gaat het hier niet om het geluid van harde wind of iets dergelijks maar om geluid van de A20, het Terbregseplein, het vliegverkeer en treinverkeer.

De Bewonersorganisatie Ommoord zet zich er voor in om bij de politiek aan te dringen voor maatregelen die de geluidshinder moeten terugdringen zoals:

1) Overkapping A16 vanaf de tunnel onder de Rotte tot aan het invoegen op het Terbregseplein.

2) Flink hogere geluidsschermen of luifel geluidschermen langs de afslag A20 vanaf Gouda naar de A16 richting Den Haag

3) Een 80 kilometer zone voor de wegen (A20 / A16) langs Ommoord.

Heeft u Google Earth op uw computer gebruik dan onderstaande links om het effect van de geluidsoverlast te bekijken:   ommoord-hoogbouw5.kmz en ommoord-hoogbouw-hoogtemeter.kmz

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief op info@boo.nl