Metingen geluid en luchtkwaliteit Ommoord 2017

De overlast van geluid en luchtkwaliteit zal met de komst van de A16 eerder toenemen dan afnemen. De overheid geeft aan dat de geplande weg, voornamelijk voor Ommoord, niet meer overlast zal geven dan is toegestaan (Saldo 0). Echter als je er een weg bij aanlegt dat het twijfelachtig of dit Saldo 0 gehaald wordt en als nu achteraf blijkt dit inderdaad niet gehaald wordt dan is het te laat. Ommoord wordt dan een tweede Overschie als de weg volgens dit ontwerp wordt aangelegd.
Om de huidige situatie van geluid en luchtkwaliteit in kaart te brengen heeft de BOO 48 metingen verricht om met deze uitkomst te pleiten voor overtunneling van de A16 tussen de Rotte en het Terbregseplein.
Op 21 maart 2018 zijn er Gemeenteraadsverkiezingen dit is het moment om de politiek te overtuigen voor een betere voor de bewoners (kiezers) van Ommoord.

Geluidsmetingen BOO Ommoord 2017

Geluidsmetingen BOO Ommoord hoogbouw

Geluidsmetingen RIVM Ommoord op postcode

Metingen luchtkwaliteit BOO Ommoord

Onderstaande tabel geeft aan de luchtkwaliteit die is gemeten tijdens de metingen geluid
in Ommoord.

Deze getallen zijn overgenomen van de DCMR