Ommoord het Overschie van de toekomst?

Waarom deze stelling?

Zowel Overschie als Ommoord, zal na de aanleg van de nieuwe aansluiting met de A16 aan twee zijden ingeklemd liggen tussen snelwegen met op de kruisingen daarvan een groot verkeersknooppunt: Kleinpolderplein en Terbregseplein. De situatie voor Ommoord pakt zelfs nog ongunstiger uit doordat er ook een spoorlijn met de geluidshinder dicht langs de wijk loopt. Over de overlast voor Overschie is de laatste jaren veel te doen geweest en dit heeft geresulteerd in snelheidsbeperkingen voor de snelwegen langs Overschie.
Als wij nu kijken naar het wegennet bij het Kleinpolderplein dan zien wij, een op het eerste gezicht, gelijke wegensituatie. Doorgaande wegen met Fly-overs. In de praktijk is er echter een heel groot verschil, een groot deel van de wegen bij het Kleinpolderplein zijn afritten cq. afslagen en de enige doorgaande weg de A20 is in totaal maar 4 rijbanen die ook nog grotendeels onder het maaiveld liggen.
Door de rechter is de minister gedwongen om de 80 km zone in te voeren. Als wij nu naar de huidige situatie in Ommoord kijken, dan zien wij dat langs geheel Ommoord in totaal 10 rijbanen waarop 100 km mag worden gereden. Op de nieuwe weg, 4 rijstroken breed, welke bij Ommoord ook nog eens 18 meter omhoog gaan om het Terbregseplein te kunnen passeren, mag er 100 km worden gereden! En bovendien is aantal bewoners in Ommoord veel hoger als in Overschie!

De normen die voor Overschie gelden, gaan niet op voor Ommoord!
Momenteel wordt de overschrijding van de normen bij Ommoord en het Terbregseplein “gedoogd” omdat de wet Geluidhinder pas net na voltooiing van het Terbregseplein is ingevoerd.
Als de nieuwe weg er dan toch moet komen….. dan willen wij voor Ommoord dezelfde normen en voorwaarde als voor Overschie , voor de gehele passage een 80 km zone of beter nog: zoveel mogelijk technische aanpassingen cq voorzieningen om onder de huidige gedoogde “normoverschrijding “ uit te komen.
Die normoverschrijding geldt met name voor de woonbuurten dicht tegen het Terbregseplein aan liggen. De“Saldo nul”aanpak, die ervoor zorgt dat de geluidsituatie niet slechter wordt dan wat het nu is, werkt niet waar er nu al sprake is van overschrijding.
Wij roepen de politiek om hun verantwoordelijkheid te nemen!

Nico Nekeman