Eerdmans kom je belofte na!

Was het niet dat bij de bijeenkomst in de Open Hof Leefbaar en met name Eerdmans de term niet zien ,niet horen en niet ruiken kaapte als verkiezingsslogan? Eerdmans is ook al min of meer akkoord gegaan met de planning voor aanleg van een tweede snelweg door het Terbregseveld: een snelfiets pad. Zonder rekening te houden met het recreatieve element zoals bedoeld in het bestemmingsplan voor dat restje groen. Wij gaan Eerdmans hier aan houden om te zorgen dat Ommoord geen tweede Overschie gaat worden.

Momenteel wordt de overschrijding van de normen bij Ommoord en het Terbregseplein “gedoogd” omdat de wet Geluidhinder pas net na voltooiing van het Terbregseplein is ingevoerd.

Als de nieuwe weg er dan toch moet komen….. dan voor Ommoord graag hetzelfde als voor Overschie , voor de gehele passage een 80 km zone of beter nog: zoveel mogelijk technische aanpassingen cq voorzieningen om onder de huidige gedoogde “normoverschrijding ” uit te komen.