Stand van zaken

A16 Rotterdam: hoe nu verder?

De Raad van State heeft op 2 augustus gesproken en het “Tracébesluit A16 Rotterdam” is daarmee ongewijzigd definitief vastgesteld.

Wat betekent dit nu voor Ommoord ?

De weg ligt vanaf de Rotte 200m in een tunnel en stijgt dan tussen geluidschermen naar het Terbregseplein. Mede als gevolg van onze inspraak in de gemeenteraad in 2012 heeft deze geëist dat de hinder voor de omgeving niet groter mag worden dan nu. Deze eis is “Saldo Nul” gaan heten. Daaraan wordt voldaan met extra maatregelen,voor rekening van de gemeente,waaronder hogere geluidsschermen.

Zijn wij daarmee tevreden ?

Nee. Dat Saldo Nul wordt gehaald is mooi.Maar in een deel van Ommoord liggen de geluidsniveau’s nu al jaren fors boven de norm. Niet erger dan nu betekent daar dus net zo slecht. Maar ook deze Ommoorders hebben recht op minder herrie. De aanleg van de nieuwe weg biedt dat een uitstekende kans om daar eindelijk iets aan te doen. Als er toch wordt gewerkt kunnen tegen relatief weinig kosten extra maatregelen worden uitgevoerd om het geluid in die hoek van Ommoord onder de norm te brengen. Daar profiteert bovendien heel Ommoord van, want in de delen die nu wel onder de norm zitten, daalt het geluidniveau ook.
Daar willen wij ons nu voor inzetten. Het is nu of nooit.